Ho­ved­kær­-­eta­pen

Start du i Jelling fra stationen, går turen som det første forbi Kongernes Jelling og langs monumentområdet.

Lidt nord for Jelling når du Hygum som er en langstrakt landsby der ender ved ... Kollerup kirke! Kirken er en hvidkalkede romanske kirke bygget i 1200-tallet. Den blev i middelalderen indviet til Sct. Nikolaj som er helgen og beskytter for de vejfarende. Kirken har haft en central placering, idet Kollerupvej og Hygumvej udgør en del af den gamle Skanderborg-Ribevej, kendt fra folkevisen om Valdemar Sejrs ridt til den døende Dronning Dagmar i Ribe.

Herfra kan du lægge vejen omkring Brandbjerg Højskole, hvis det er OK med en lille omvej. De vil meget gerne have besøg og ligger smukt på kanten af Grejs dalen. 

Vejene fra Hygum og op til Tørring er små og snoede. Det er hyggeligt, men større grupper skal være opmærksomme på trafikken. Undervejs har man nogle pragtfulde udsigter over åbne landbrugslandskaber med huse og byer smidt ind imellem.

Videre og snart er du i Kollerup. Her fra er der kort til Vindelev, hvor du finder Michalas kageri - kager mod bestilling - og Vindelev kro og kunstgalleri, med afdøde cobramaler Knud Nielsens maleri. Fremvises kun med guide, husk at bestille tid, og så er der også kaffe og kage. I kirken ved siden af kroen bør man tage en pause og se altertavlen. Den er malet af Knud Nielsen og er Danmarks eneste altertavle malet i cobra stil. En gave fra Knud Nielsen til landsbyen. 

Herfra går turen videre til Ildved. Lige som resten af området er landsbyen præget af, at mange unge børnefamilier har fundet vej til området.  Der er tit liv på fællespladsen, hvor der også er shelter og toilet.

Man kan skyde genvej via Ådal, men vi anbefaler den mindre trafikerede ruten over Sandvad og videre til Sandvad sognegård, hvor der er mulighed for ophold og overnatning. Ruten går herfra via Bjerlev og ad en idyllisk skovvej op til Tørring.

Hvis du gerne vil i snak med de lokale, så prøv at spørge hvor du finder Gudenåens udspring. Svaret afhænger ofte af hvor man kommer fra og kilden vil formodentlig flytte sig nord på i takt med, at du nærmer dig Tørring, eller omvendt.

 

Rute: Jelling (Byens torv, 7300 Jelling) til Tørring (Torvet 2, 7160 Tørring) gennem Sandvad, Ildved, Vindelev, Kollerup og Hygum.

Længde: 23 km

Underlag: 100% asfalt. 

Landsbyer: 5

 

Guider går rundt ved Jellinge sten
Besøg monumentområdet og se Danmarks dåbsattest.
Vandregruppe går ad landevej, tidligt forår
På vej med raske skridt.
Tre mænd i stole, under tæpper, foran to shelters med græstag
Der er mulighed for overnatning i shelter.